Sunday, September 20, 2009

水果指甲

登..登..登..登..这是我星期五做的水果指甲...
哈哈..感觉好美哦...是我自己做的哦..(厉害吧~笑)
来给你们看了哦...

昨晚和家人出去吃晚饭..哇~感觉吃太饱了走不动..
那里的菜真不错很好吃哦..又不用等太久...(不错不错)No comments:

Post a Comment